Warunki korzystania z usługi

Informacje prawne

Korzystanie z witryny

Prosimy dokładnie zapoznać się z następującymi warunkami, ponieważ korzystanie z witryny update.genesis.com oznacza, że użytkownik wyraża na nie zgodę.

Prawa do wzorów, obrazów, logo, zdjęć i treści niniejszej witryny są własnością lub licencją Genesis. Są one chronione prawem autorskim, znakami towarowymi i innymi prawami własności intelektualnej. Nie można kopiować, powielać, modyfikować, rozpowszechniać, ponownie publikować, wyświetlać, zamieszczać ani przesyłać jakiejkolwiek części tej witryny bez pisemnej zgody Genesis. Użytkownik może przeglądać lub drukować poszczególne strony tylko do własnego użytku.

Odpowiedzialność

Staramy się, aby treści znajdujące się na naszej witrynie były jak najbardziej dokładne. Jednakże nie bierzemy odpowiedzialności za wykorzystanie treści naszej witryny przez użytkownika. Treści znajdujące się na naszej witrynie powinny być wykorzystywane jedynie do celów informacyjnych i użytkownik nie powinien polegać na nich przy podejmowaniu (lub niepodejmowaniu) decyzji oraz podejmowaniu (lub niepodejmowaniu) działań. Zwłaszcza specyfikacje pojazdów przedstawione na naszej witrynie mogą od czasu do czasu ulegać zmianie. Zdecydowanie zalecamy wizytę u najbliższego dealera Genesis w celu przeprowadzenia osobistej kontroli pojazdów.

Witryna jest przeznaczona do użytku osobistego i nie może być wykorzystywana do celów komercyjnych. Dlatego Genesis nie będzie ponosić odpowiedzialności za utratę zysków użytkowników. Genesis nie ponosi również odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, w tym zmarnowane wydatki, uszkodzenie lub zniszczenie danych.

Genesis nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub straty wynikające z niemożności korzystania z witryny. Genesis nie może zagwarantować, że witryna będzie działać nieprzerwanie lub będzie całkowicie wolna od błędów. Ze względu na charakter Internetu, witryna jest udostępniana na zasadzie„ w miarę dostępności”. Genesis nie będzie ponosić odpowiedzialności wobec użytkownika, jeśli nie będziemy w stanie udostępnić strony z jakiegokolwiek powodu pozostającego poza naszą kontrolą.

Treści i reklamy

Witryna zawiera linki do innych witryn internetowych. Ze względu na to, że Genesis nie ma kontroli nad tymi witrynami, użytkownik przyjmuje do wiadomości i wyraża zgodę, że Genesis nie ponosi odpowiedzialności za dostępność zewnętrznych witryn i nie wspiera ani nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek treści, produkty reklamowe, usługi lub inne materiały dostępne na tych witrynach lub za ich pośrednictwem.

Zmiany warunków

Genesis może w każdej chwili zmienić warunki korzystania   z witryny. Jeśli użytkownik będzie korzystać z witryny po zmianie warunków przez Genesis, to będą go obowiązywać nowe warunki. 

Konta

Niektóre usługi oferowane w witrynie lub za jej pośrednictwem mogą wymagać otwarcia konta. Użytkownik ponosi całkowitą odpowiedzialność za zachowanie poufności informacji dotyczących jego konta (w tym hasła) oraz za wszelką aktywność wykonywaną na jego koncie. Użytkownik może zostać pociągnięty do odpowiedzialności za straty poniesione przez Genesis lub inną stronę z powodu korzystania z jego konta przez inną osobę. Użytkownik nie może korzystać z konta innej osoby bez zezwolenia posiadacza konta.

Ochrona danych osobowych

Użycie witryny Genesis jest regulowane przez politykę ochrony danych osobowych użytkowników. Aby wyświetlić Politykę ochrony danych osobowych Genesis, kliknij tutaj.

Zakaz użycia niezgodnego z prawem lub zabronionego

Użytkownik nie będzie korzystać z tej witryny do celów niezgodnych z prawem lub zabronionych przez niniejsze warunki i powiadomienia. Użytkownik nie może próbować uzyskać nieautoryzowanego dostępu do jakichkolwiek usług, innych kont, systemów komputerowych lub sieci podłączonych do witryny poprzez hakowanie, wydobywanie haseł lub w jakikolwiek inny sposób. Użytkownik nie może uzyskiwać ani podejmować prób uzyskania jakichkolwiek materiałów lub informacji za pomocą jakichkolwiek środków, które nie zostały celowo udostępnione.