Przygotuj się do aktualizacji
Pobieranie Navigation Updater
Uruchom program Navigation Updater
Wybierz nawigację
&i pobierz
Przewodnik po aktualizacji

Wyszukiwanie według nazwy pojazdu/modelu

 1. Wprowadzić nazwę modelu nawigacji lub wersję oprogramowania (Można również wyszukać pojazd według roku modelu lub po prostu klikając go myszą)
 2. Wybierz informacje z rozwijanej listy
 3. Wybierz swój model pojazdu
 4. Kliknij „OK”, aby wyświetlić informacje o pojeździe
 5. ※ Inf. o wersji opr. można znaleźć w obszarze Ustawienia > Informacje o systemie > Informacje o oprogramowaniu lub Ustawienia > Inf. o systemie > Inf. o wersji, w zależności od modelu pojazdu

Potwierdź swój pojazd

 1. Sprawdź, czy wybrany pojazd jest prawidłowy
 2. Wybierz lokalizację, w której chcesz zapisać plik(i) aktualizacji/dane.
 3. Kliknij "Zmień pojazd", jeżeli musisz zmienić swój pojazd
 4. Kliknij "Dalej"

 1. Wybierz lokalizację, w której chcesz zapisać plik(i) aktualizacji/dane.
 2. Kliknij „OK”, aby przejść do następnego kroku.
 3. ※ Nawet jeżeli wybierzesz miejsce przechowywania na karcie SD/USB, pliki zostaną tymczasowo zapisane na dysku twardym, a następnie skopiowane na kartę SD/USB. Przed przystąpieniem do aktualizacji sprawdź, czy na dysku twardym jest dostatecznie dużo wolnej przestrzeni

 1. Gdy aktualizacja jest w toku, postęp aktualizacji jest wyświetlany jako wartość procentowa/tekst.
 2. Kliknij „Pauza”, aby tymczasowo zatrzymać aktualizację i „Wznów”, aby kontynuować aktualizację.

 1. Kopiuj na kartę SD/urządzenie USB - Skopiuj pliki aktualizacji zapisane na dysku twardym na kartę SD/urządzenie USB
 2. Otwórz folder - Naciśnij przycisk „Otwórz folder”, aby otworzyć folder i sprawdzić zapisane pliki
 3. Wybierz inny pojazd - Naciśnij przycisk „Wybierz inny pojazd”, aby powrócić do strony, na której możesz wybrać inny pojazd

  Wskazówki dotyczące kopiowania aktualizacji na urządzenie przenośne

  1. Zapisywanie na urządzeniu USB lub karcie SD
   • Zapisać zaktualizowany plik(i) w katalogu głównym/ górnym urządzenia przenośnego