Przygotuj się do aktualizacji
Pobieranie Navigation Updater
Uruchom program Navigation Updater
Wybierz nawigację
&i pobierz
Przewodnik po aktualizacji

Uruchom program Navigation Updater, klikając dwukrotnie skrót na pulpicie.