Informacje prawne

Prawa autorskie

Prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszymi warunkami przed rozpoczęciem korzystania z witryny.

Ten dokument określa warunki, które mają zastosowanie do stron: update.genesis.com, zwanych dalej „witryną”. Należy dokładnie zapoznać się z treściami zawartymi na tej stronie. Jeśli użytkownik nie akceptuje warunków niniejszego dokumentu, to nie powinien korzystać z witryny oraz znajdujących się na niej informacji.

Termin „użytkownik” tej witryny oznacza każdą osobę lub organizację, która uzyskuje dostęp do witryny.

Witryna, teksty, obrazy, zdjęcia, oprogramowanie, logo i inne materiały znajdujące się na witrynie są chronione prawami autorskimi i należą do Genesis.

Wszystkie teksty, obrazy, pliki dźwiękowe i wideo, a także grafika i inne informacje oraz chronione dzieła opublikowane na witrynie podlegają – o ile nie wskazano inaczej – prawom autorskim Genesis. Jakiekolwiek wykorzystanie w rozumieniu prawa autorskiego (m.in. powielanie, dystrybucja, przechowywanie, przesyłanie i powielanie lub przekazywanie) treści w celach komercyjnych jest zabronione bez pisemnej zgody Genesis.

Wprowadzanie zmian

Genesis może w każdej chwili zmienić witrynę lub niniejsze warunki. Nowe warunki wchodzą w życie z chwilą ich opublikowania na tej stronie i nie obowiązują z mocą wsteczną. Korzystanie z tej witryny podlega warunkom, które użytkownik pośrednio akceptuje poprzez korzystanie z niej.