Lietošanas noteikumi

Juridiskā informācija

Šīs vietnes lietošana

Lūdzu, uzmanīgi izlasiet šos noteikumus, jo vietnes update.genesis.com lietošana nozīmē, ka piekrītat tiem.

Tiesības uz šīs vietnes dizainu, attēliem, logotipiem, fotogrāfijām un saturu pieder vai par tiem ir izsniegta licence Genesis. Tie ir aizsargāti ar autortiesībām, preču zīmēm un citām intelektuālā īpašuma tiesībām. Jūs nedrīkstat nevienu šīs vietnes daļu kopēt, reproducēt, izmainīt, izplatīt, pārpublicēt, izrādīt, nosūtīt vai pārraidīt bez Genesis rakstiskas atļaujas. Jūs varat apskatīt vai izdrukāt atsevišķas lapas tikai savai personiskai izmantošanai.

Atbildība

Mēs mēģinām nodrošināt visa satura precizitāti. Tomēr mēs neuzņemamies nekādu atbildību par to, kā jūs saturu izmantojat. Šīs vietnes saturu jāizmanto tikai informatīvā nolūkā un jums nevajadzētu uz to balstīties, lai pieņemtu jebkādu lēmumu (vai atturētos no tā pieņemšanas) vai veiktu jebkādu darbību (vai atturētos no tās veikšanas). It īpaši šajā tīmekļa vietnē parādītās automašīnu specifikācijas laiku pa laikam var mainīties. Mēs ļoti iesakām jums apmeklēt sev tuvāko Genesis izplatītāju, lai personīgi apskatītu automašīnas.

Vietne paredzēta jūsu personiskai izmantošanai un to nedrīkst izmantot jebkādiem komerciāliem mērķiem. Rezultātā Genesis nekādos apstākļos nebūs atbildīgs par jūsu neiegūto peļņu. Genesis nebūs atbildīgs arī par jebkādiem zaudējumiem, ieskaitot izniekotus izdevumus, datu sabojāšanu vai iznīcināšanu.

Genesis neatbild par jebkādiem bojājumiem vai zaudējumiem, ko rada jūsu nespēja izmantot šo vietni. Genesis nevar apsolīt, ka vietne darbosies bez traucējumiem vai pilnīgi bez kļūdām. Interneta rakstura dēļ vietne tiek nodrošināta "tāda, kāda ir pieejama". Genesis nebūs atbildīgs attiecība pret jums, ja mēs nespējam nodrošināt vietni jebkāda ārpus mūsu kontroles esoša iemesla dēļ.

Saturs un reklāmas

Šī vietne nodrošina arī saites uz citām interneta vietnēm. Tā kā Genesis nekontrolē šīs vietnes, jūs apzināties un piekrītat, ka Genesis nav atbildīgs par šo ārējo vietņu pieejamību, un neapstiprina, kā arī nav atbildīgs par jebkādu šajās vietnēs esošo vai no tām pieejamo saturu, reklāmas produktiem, pakalpojumiem vai citiem materiāliem.

Noteikumu izmaiņas

Genesis var mainīt šo vietni vai šos noteikumus jebkurā laikā. Ja jūs izmantojat vietni pēc tam, kad Genesis ir veicis izmaiņas noteikumos, jums būs saistoši jaunie noteikumi. 

Konti

Dažiem tīmekļa vietnē vai ar tās palīdzību piedāvātajiem pakalpojumiem var būt nepieciešams, lai jūs atvērtu kontu. Jūs esat pilnībā atbildīgs par sava konta informācijas (ieskaitot paroli) konfidencialitātes saglabāšanu un par jebkādām un visām darbībām, kas notiek jūsu konta ietvaros. Jūs varat tikt saukts pie atbildības par zaudējumiem, kādus Genesis vai cita persona cietusi tādēļ, ka kāds cits izmantojis jūsu kontu. Jūs nekad nedrīkstat izmantot kāda cita kontu bez konta īpašnieka atļaujas.

Privātums

Uz šīs tīmekļa vietnes izmantošanu attiecas Genesis’s Privātuma politika. Lai apskatītu Genesis’s Privātuma politiku, klikšķiniet šeit.

Nelikumīgas vai aizliegtas izmantošanas nepieļaujamība

Jūs nedrīkstat izmantot šo tīmekļa vietni jebkādam nolūkam, kas ir nelikumīgs vai kuru aizliedz šie noteikumi, nosacījumi un paziņojumi. Jūs nedrīkstat mēģināt iegūt neatļautu piekļuvi jebkuriem Pakalpojumiem, citiem kontiem, datorsistēmām vai tīkliem, kas saistīti ar šo tīmekļa vietni, ar uzlaušanas, paroles ieguves vai citiem līdzekļiem. Jūs nedrīkstat iegūt vai mēģināt iegūt jebkādus materiālus vai informāciju, izmantojot jebkādus līdzekļus, kas nav ar nolūku tam paredzēti.