Sagatavoties atjaunināšanai
Navigation Updater Lejupielādēt
Sākt Navigation Updater
Atlasiet Navigācija
&Lejupielādēt
Atjauninājumu ceļvedis

Piezīme. Kad atjauninājumu failus kopējat automašīnā

1. Navigācijas atjaunināšana ir iespējama laikā, kad AVN(T) sistēma ir ieslēgta
- Brīdinājums! Atjauninājums izmanto automašīnas akumulatoru. Pirms atjauninājuma sākšanas nodrošiniet, ka akumulators ir pietiekami uzlādēts

2. Navigācijas sistēma, iespējams, nedarbosies pareizi, ja atjauninājuma laikā tiek izslēgts automašīnas motors vai tiek atvienota portatīvā ierīce, kas satur atjauninājuma failus
- Ja motors tiek ieslēgts atjauninājuma laikā, tūlītēji var tikt atslēgta sistēmas strāvas padeve, kas var ietekmēt datu pārsūtīšanu un failu integritāti

3. Navigācijas atjaunināšana, transportlīdzeklim darbojoties brīvgaitā, var būt satiksmes noteikumu
- pārkāpums Pirms turpināt ar atjaunināšanu, pārliecinieties, vai ievērojat vietējos satiksmes noteikumus

Premium-class Navigation

Standard-class Navigation

ccIC Navigation

Ievietojiet pārnēsājamo ierīci (USB) automašīnā un turpiniet atjaunināšanas procesu.
Norādījumi ir sniegti tālāk.

Galvenajā izvēlnē atlasiet “Settings”

Iestatīšanas ekrānā atlasiet “General”

Vispārīgo iestatījumu ekrānā atlasiet “Version info” un pēc tam nospiediet pogu “Update”, lai turpināt atjauninājumu

Premium Gen6 Navigation(14.5)

Ievietojiet pārnēsājamo ierīci (USB) automašīnā un turpiniet atjaunināšanas procesu.
Norādījumi ir sniegti tālāk.

Ekrānā All menus atlasiet “Settings”

Galvenajā izvēlnē atlasiet “General”

Vispārīgo iestatījumu ekrānā atlasiet “SW Info/Update” un pēc tam nospiediet pogu “Update”, lai turpināt atjauninājumu

Standard-class Gen5W Navigation

Ievietojiet pārnēsājamo ierīci (USB) automašīnā un turpiniet atjaunināšanas procesu.
Norādījumi ir sniegti tālāk.

Galvenajā izvēlnē atlasiet “General”
Iestatīšanas ekrānā atlasiet “Version info/Update”
Vispārīgo iestatījumu ekrānā atlasiet “Version info/Update” un pēc tam nospiediet pogu “Update”, lai turpināt atjauninājumu