Juridiskā informācija

Autortiesības

Lūdzu, pirms vietnes izmantošanas rūpīgi izlasiet šos noteikumus.

Šajā dokumentā izklāstīti noteikumi, kas attiecas uz tīmekļa vietni update.genesis.com, turpmāk saukta vienkārši “vietne”. Lūdzu, rūpīgi izlasiet šo lapu. Ja jūs neakceptējat šajā dokumentā izklāstītos noteikumus, neizmantojiet vietni un tajā sniegto informāciju.

Šīs tīmekļa vietnes “lietotājs” nozīmē jebkuru personu vai organizāciju, kas piekļūst šai tīmekļa vietnei.

Šī vietne, vietnē esošie teksti, attēli, fotogrāfijas, programmatūra, logotipi un pārējie materiāli ir aizsargāti ar autortiesībām, un tie pieder Genesis.

Uz visiem šajā tīmekļa vietnē publicētajiem tekstiem, skaņas un video datnēm, kā arī grafisko un citu informāciju, ja nav norādīts citādi, attiecas Genesis autortiesības. Jebkāda satura izmantošana autortiesību izpratnē (pavairošana, izplatīšana, glabāšana, pārraidīšana un reproducēšana vai pārsūtīšana) komerciāliem mērķiem bez Genesis rakstiskas piekrišanas ir aizliegta.

Izmaiņu izdarīšana

Genesis var mainīt Vietnes izmantošanas noteikumus jebkurā laikā. Jaunie noteikumi stājas spēkā brīdī, kad tie publicēti šajā vietnē, un tiem nav atpakaļejoša spēka. Šīs vietnes izmantošanai tiek piemēroti noteikumi, kurus lietotājs netieši akceptē, izmantojot vietni.