Typ : Aktualizacja
Wystąpił błąd z komunikate „Niezgodna wersja sprzętu”.
Jest to komunikat pojawiający się po pobraniu innego pliku aktualizacji, przeznaczonego dla innych typów pojazdów.

Sprawdzić wersję oprogramowania pojazdu w menu [Informacje o systemie] i przed przystąpieniem do aktualizacji w pojeździe pobrać dokładny plik pojazdu za pomocą opcji [Navigation Updater].


Jeżeli problem utrzymuje się, należy sprawdzić wersję oprogramowania swojego pojazdu i skontaktować się z naszym działem obsługi klienta, aby znaleźć odpowiedni typ pojazdu.