Typ : Aktualizacja
Jak wybrać odpowiedni typ pojazdu z wersją oprogramowania dostępną w swoim samochodzie?
 1. Sprawdzić dostępną wersję oprogramowania w swoim samochodzie
  • Można sprawdzić wersję oprogramowania swojego pojazdu w: „Ustawienia > Ogólne > Informacje o oprogramowaniu./Aktualizuj” lub „Ustawienia środowiska > Informacje o systemie. > Informacje o oprogramowaniu” i inne
   (Jednak w zależności od typu pojazdu odpowiednie menu mogą się różnić. Należy się zapoznać z poniższymi szczegółami)


   Odniesienie) Jak sprawdzić wersję oprogramowania swojego pojazdu ?
   Platforma
   Menu do sprawdzenia informacji o wersji.
   Standard Gen4 Strona główna > Wszystkie menu > Ustawienia > Informacje o systemie. > Informacje o oprogramowaniu > Sprawdzić wersję oprogramowania
   Standard Gen5 Strona główna > Wszystkie menu > Ustawienia > Ogólne > Informacje o oprogramowaniu > Sprawdzić wersję oprogramowania
   Standard Gen5W
   Strona główna > Ustawienia > Ogólne > Informacje o oprogramowaniu > Sprawdzić wersję oprogramowania
   Economy
   Strona główna > Wszystkie menu > Ustawienia > Ogólne > Informacje o oprogramowaniu > Sprawdzić wersję oprogramowania
   Premium Gen2
   Strona główna > Ustawienia > Informacje o systemie > Wersja> Sprawdź wersję oprogramowania
   Premium Gen5 Strona główna > Ustawienia > Ogólne > Informacje o oprogramowaniu> Sprawdzić wersję oprogramowania

 2. Wprowadzić wersję oprogramowania znalezioną w pojeździe, aby potwierdzić typ pojazdu
  • Otworzyć program Navigation Updater > Znaleźć nazwę modelu/wersję oprogramowania > Wpisać wersję oprogramowania > Potwierdzić wyszukany model
   ※  Podczas wpisywania wersji oprogramowania nie trzeba wprowadzać znaków specjalnych ( . , _ itp.)