Typ : Navigation Updater
„Wystąpił błąd formatu/blokady w wymiennym urządzeniu pamięci masowej”
Jeżeli podczas korzystania z programu Navigation Updater nadal pojawia się komunikat o błędzie „wystąpił błąd formatu/blokady w wymiennym urządzeniu pamięci masowej” lub związany z kartą SD, może to być związane z problemami z odczytem/zapisem karty SD lub czytnika kart SD .
Zapoznać się z poniższymi informacjami, aby znaleźć rozwiązanie.

  • „Jak rozwiązać problem: „Wystąpił błąd formatu/blokady w wymiennym urządzeniu pamięci masowej”
  1. Sprawdzić ustawienia blokady na karcie SD
    • Jeżeli przycisk po lewej stronie karty SD jest wciśnięty, oznacza to, że jest ona zablokowana. Jeżeli natomiast jest zwolniony, oznacza to, że jest odblokowana.
    • Po przeniesieniu/potwierdzeniu, czy przycisk zwolniony, połączyć się z komputerem
  2. Sprawdzić, czy kartę SD można sformatować ręcznie
  3. Uruchomić ponownie komputer po odłączeniu karty SD > Kontynuować aktualizację, podłączając ją do innego portu USB
Odniesienie: Po wyjęciu karty SD z komputera należy wybrać bezpieczną metodę wysuwania w celu dłuższego korzystania z karty SD.
Jeżeli po wykonaniu powyższych instrukcji problem utrzymuje się, wypróbować inne komputery lub czytniki kart SD.