Veids : Atjauninājums
Parādās kļūda "Aparatūras versija nav savietojama.’
Šis ziņojums parādās, ja esat lejupielādējis atšķirīgu atjauninājuma datni cita tipa automašīnai.

Pārbaudiet automašīnas SW versiju tās [Sistēmas Info.] izvēlnē un lejupielādējiet pareizo automašīnas datni ar [Navigation Updater],
pēc tam veiciet atjaunināšanu savā automašīnā.


Ja tā pati problēma turpina parādīties, pārbaudiet savas automašīnas SW versiju un sazinieties ar mūsu Klientu atbalsta dienestu, lai atrastu pareizo automašīnas tipu.