Veids : Navigation Updater
Kā izvēlēties pareizo automašīnas tipu ar jūsu automašīnā pieejamo SW versiju
 1. Pārbaudiet savā automašīnā pieejamo SW versiju
  • Savas automašīnas SW versiju varat pārbaudīt “Iestatījumi > Vispārīgi > SW Info./Atjauninājums” vai “Vides iestatījums > Sistēmas Info. > SW Info” un citur
   (Tomēr atkarībā no automašīnas tipa attiecīgās izvēlnes var atšķirties. Lūdzam skatīt zemāk esošo sīkāko informāciju)


   Atsauce: Kā pārbaudīt savas automašīnas SW versiju
   Dodieties uz atjaunināšanas rokasgrāmatu
   Platforma
   Izvēlne versijas informācijas pārbaudei
   Standard Gen5W
   Sākums > Iestatījumi > Vispārīgi > SW Info. > Pārbaudīt SW VER
   Premium Gen6 Sākums > Iestatījumi > Vispārīgi > SW Info.> Pārbaudīt SW VER

 2. Ievadiet savā automašīnā atrasto SW versiju, lai apstiprinātu jūsu automašīnas tipu
  • Atvērt Navigation Updater > Atrast pēc modeļa nosaukuma/SW versijas > Ierakstīt SW versiju > Apstiprināt meklēto modeli
   ※  Kad ierakstāt SW versiju, jums nav jāievada speciālos simbolus ( . , _ u.c.)