Typ : Navigation Updater
Nie można zainstalować ani uruchomić oprogramowania Navigation Updater. (Windows)
Podczas instalacji lub po zainstalowaniu programu Navigation Updater(odtąd zwanego „NaU”) nie można uruchomić programu, może to być spowodowane jego awarią w poprzedniej wersji lub wystąpieniem błędów podczas instalacji.

W takim przypadku należy ręcznie usunąć i ponownie zainstalować NaU zgodnie z poniższymi wskazówkami. Jeżeli nadal nie można usunąć ani zainstalować programu, nawet po wykonaniu poniższych instrukcji, należy przeprowadzić oddzielny dodatkowy proces. W takim przypadku prosimy o kontakt z naszym działem obsługi klienta.

 • Jak rozwiązać problem
 1. Usunąć ręcznie program NaU
  1. windows 10
   1. Dwukrotnie kliknąć [Mój komputer] lub [Komputer] na pulpicie, aby otworzyć
   2. Kliknąć [Komputer] > [Usuń lub zmień program] w górnym menu
   3. Zaznaczyć i kliknąć program NaU w zainstalowanych programach do usunięcia
  2.  windows 11
   1. Przycisk Windows + i > Ustawienia
   2. Aplikacje > Aplikacje i funkcje
   3. Navigation Updater > Usuń

 2. Po usunięciu programu NaU należy ponownie uruchomić komputer
 3. Wejść na oficjalną stronę główną, aby zaktualizować nawigację
 4. Kliknąć [Aktualizacja nawigacji] > [Skrót] w dolnym menu

 5. Kliknąć [Pobierz Navigation Updater]
 6. Po kliknięciu [Dla Windows] w tej sekcji pobrać Navigation Updater, a następnie kliknąć [Uruchom]
  • W przypadku przeglądarki Chrome po kliknięciu opcji [Dla Windows] uruchomi się funkcja pobierania w lewym dolnym rogu. Kliknięcie tej opcji po zakończeniu spowoduje automatyczne uruchomienie programu
 7. Zainstalować program Nau zgodnie z odpowiednim procesem instalacji programu i ponownie użyć programu!