Typ : Navigation Updater
Pojawia się wyskakujące okienko z informacją, że pojazd nie podlega najnowszej aktualizacji.
Jeżeli podczas korzystania z narzędzia Navigation Updater pojawi się wyskakujące okienko z informacją, że pojazd nie podlega najnowszej aktualizacji, jest to komunikat, który użytkownik może otrzymać podczas pierwszej aktualizacji programu po zakupie samochodu. Wystarczy kliknąć przycisk potwierdzenia i bezpośrednio wybrać odpowiedni typ pojazdu dla swojego samochodu w programie do aktualizacji.

Jeżeli kliknie się przycisk potwierdzenia i stwierdzi się, że prowadzi to tylko do zakończenia programu, jest to spowodowane niezgodnością między wersją oprogramowania zapisaną w programie a wersją na karcie SD. Dlatego należy sformatować kartę SD ręcznie, bezpośrednio wybrać swój pojazd w programie i przeprowadzić aktualizację. Zapoznać się z poniższymi informacjami i spróbować ponownie.

Jeżeli problem utrzymuje się, należy skontaktować się z naszym działem obsługi klienta.

 • Jak rozwiązać problem
 1. Jak ręcznie sformatować kartę SD?
  1. Kliknąć dwukrotnie na pulpicie „Komputer (lub Mój komputer, Mój komputer)”
  2. Kliknąć prawy przycisk na uchwycie nad rozpoznanym dyskiem wymiennym > Kliknąć [Format] w menu
  3. Wybrać [FAT32] w Systemie plików i [32KB] dla rozmiaru jednostki alokacji > umieścić znak zaznaczenia wyboru w opcji [Szybkie formatowanie] przed dotknięciem [Rozpocznij]
   W niektórych typach pojazdów jako system plików należy wybrać [exFAT] zamiast [FAT32].
   Aby zapoznać się z odpowiednimi typami pojazdów, zajrzeć do poniższego punktu [Rozróżnienie między pojazdami dla formatów FAT32 i exFAT].
  4. Gdy pojawi się okno ostrzeżenia: [Potwierdź] > Komunikat o zakończeniu formatowania [Potwierdź] > Okno formatowania [Zamknij]

 2. Otworzyć program Navigation Updater > Wybrać odpowiedni pojazd, a następnie przeprowadzić aktualizację

※  Rozróżnienie pomiędzy pojazdami mające zastosowanie do formatów FAT32 i exFAT
Pakiet
Typ formatu Navigation Updater
Standard Gen4 FAT32
Standard Gen5 FAT32
Standard Gen5W exFAT
Economy FAT32
Premium Gen2 FAT32
Premium Gen5 exFAT