Typ : Navigation Updater
'Podczas pobierania/dekompresji wystąpił błąd'
Jeżeli pojawi się komunikat „Podczas pobierania/dekompresji wystąpił błąd” wraz z poniższymi kodami błędów podczas korzystania z narzędzia Navigation Updater,
błąd występuje, gdy pobieranie pliku jest blokowane przez zapory sieciowe lub programy zabezpieczające.

▷ Kod błędu 3: ERR_UNZIP_FAIL_MODULE „błąd dekompresji pliku”
▷ Kod błędu 4: ERR_UNZIP_FAIL_RENAME „błąd dekompresji pliku”
▷ Kod błędu 6: ERR_DOWNLOAD „błąd pobierania”

Aby rozwiązać problem, zapoznać się z poniższym rozwiązaniem, a jeżeli problem utrzymuje się, skontaktować się z naszym działem obsługi klienta.

 • Jak rozwiązać problem z kodami błędów
 1. Wyłączyć zaporę systemu Windows 10/11
  1. Wpisać [Firewall] w polu wyszukiwania przycisku Windows w lewym dolnym rogu monitora
  2. Kliknąć [Zapora Windows Defender]
  3. Kliknąć [Zezwalaj aplikacji lub funkcji przez zaporę Windows Defender] w lewym górnym rogu strony
  4. Kliknąć [Zmień ustawienia]
  5. Kliknąć [Zezwalaj na inne aplikacje] w prawym dolnym rogu strony
  6. Kliknąć [Szukaj] w prawym dolnym rogu strony
  7. Otworzyć [Navigation Updater.exe] za pomocą nowo zainstalowanej ścieżki Navigation Updater, a następnie dodać
   ▷ W przypadku Win10 (64-bitowego) typową ścieżkę instalacji dla programu Navigation Updater można znaleźć w [Mój komputer > Dysk lokalny (C:) > Pliki programów (x86) > Navigation Updater > Pakiet]


 2. Zatrzymać funkcję ochrony w czasie rzeczywistym programu zabezpieczającego lub wyłączyć Navigation Updater z monitorowania.
  ▷ Z uwagi na to, że określone ustawienia programu mogą się od siebie różnić, należy zwrócić się do odpowiedniego producenta z prośbą o szczegółowe instrukcje.