Typ : Navigation Updater
'Brak odpowiedzi z serwera lub brak dostępnej sieci.'
Jeżeli po zainstalowaniu i uruchomieniu narzędzia Navigation Updater (zwanego dalej „NaU”) pojawi się błąd z informacją „Brak odpowiedzi z serwera lub brak dostępnej sieci”, oznacza to, że NaU nie może połączyć się z serwerem, więc należy się zapoznać z poniższym rozwiązaniem, aby naprawić problem. Jeżeli problem utrzymuje się, należy skontaktować się z naszym działem obsługi klienta.
 • Jak rozwiązać problem
 1. Ustawienia systemu Windows
  1. Otworzyć wyszukiwanie w menu Windows
  2. Wyszukać „Opcja internetowa”
  3. Kliknąć [Zaawansowane] w górnym menu i umieścić symbol zaznaczenia wyboru w czterech polach ustawień, a następnie kliknąć Potwierdź na dole.
   Użyć SSL 3.0 / Użyć TLS 1.0 / Użyć TLS 1.1 / TLS 1.2

 2. Ustawienia Chrome
  1. Menu Chrome > Ustawienia 
  2. Zaawansowane > System > „Otwórz ustawienia proxy komputera”
  3. Kliknąć [Zaawansowane] w górnym menu i umieścić symbol zaznaczenia wyboru w czterech polach ustawień, a następnie kliknąć Potwierdź na dole.
   Użyć SSL 3.0 / Użyć TLS 1.0 / Użyć TLS 1.1 / TLS 1.2