Veids : Atjauninājums
Formatēšanas laikā notikusi kļūda.
a datnes/lietotnes lejupielādes no Navigation Updater sākumā vai vidū turpina parādīties SD kartes kļūda, varat rīkoties šādi.

Ja SD kartes kļūda parādās šādā veidā, vispirms pārbaudiet savu SD karti vai kartes lasītāju:
 • Simptoms: Nevar formatēt noņemamo atmiņas ierīci: “Formatēšanas laikā notikusi kļūda”
 • Cēlonis/Veicamās darbības
 1. Kļūda parādās tad, kad SD nav pieejama nolasīšanai vai ierakstīšanai.
  Vispirms pārbaudiet SD kartes kreisajā pusē esošā aizslēgšanas slēdža atrašanās vietu. Ja slēdzis atrodas pareizajā vietā, pārbaudiet, vai tas ir formatēts datorā.


  Ja jūsu SD karte ir bojāta, jums jānomaina SD karti pret jaunu.
  Dažos gadījumos problēma var būt SD kartes lasītājā vai datorā iegultajā SD kartes slotā. Tādā gadījumā pirms attiecīgās SD kartes nomaiņas būtu labāk pamēģināt darboties
  ar citu SD kartes lasītāju (vai citu USB portu), ja jums tāds ir.

 2. Ja SD karte ir bojāta, jums to jānomaina pret jaunu SD karti.

※  Izziņai: Kad izņemat SD karti no datora, jums vajadzētu izvēlēties drošas izstumšanas metodi, lai pagarinātu SD kartes izmantošanu.