Τύπος : Πλοήγηση
Αλλαγή της λογικής πλοήγησης για μια Συνδεδεμένη διαδρομή (Εναλλακτική επιλογή)
Ημερομηνία καταχώρησης : 25-Mar-2022
Από τις 24 Μαρτίου 2022, η διαδρομή «Εξοικονόμηση κόστους» θα αντικαταστήσει την τρέχουσα «Εναλλακτική» επιλογή καθοδήγησης διαδρομής. Η νέα επιλογή συμπεριλαμβάνει αυτοκινητοδρόμους με διόδια ενώ μεγιστοποιεί ταυτόχρονα την απόδοση.

  • Πλατφόρμα οχήματος στόχου: Οχήματα Standard 5W generation, Premium 5th generation και Premium 6th generation (με υπηρεσίες Συνδεδεμένης δρομολόγησης).

  • Ορισμός επιλογών δρομολόγησης
    • Προτεινόμενη: Η διαδρομή θα διαρκεί τον λιγότερο χρόνο (καμία αλλαγή)
    • Εναλλακτική (Διαδρομή εξοικονόμησης κόστους): Η διαδρομή θα προτιμά τη συντομότερη απόσταση προς τον προορισμό σας με όσο το δυνατόν λιγότερα διόδια (νέο)
※ Για σύντομες διαδρομές και διαδρομές με ίδια τέλη διοδίων, οι Προτεινόμενες και οι Εναλλακτικές διαδρομές ενδέχεται να είναι πανομοιότυπες.