Ενημέρωση προγράμματος πλοήγησης

Η/Υ Προετοιμασία
για ενημέρωση
Η/Υ Navigation Updater
Λήψη
Η/Υ Εκκινήστε το
Navigation Updater
Η/Υ Επιλογή Πλοήγησης
&Λήψη
Όχημα Οδηγός ενημέρωσης
Πρώτο βήμα Εκκινήστε το Navigation Updater
Update Step Image

Εκκινήστε το Navigation Updater κάνοντας διπλό κλικ στη συντόμευση στην επιφάνεια εργασίας σας.