Προετοιμασία για ενημέρωση
Navigation Updater Λήψη
Εκκινήστε το Navigation Updater
Επιλογή Πλοήγησης
&Λήψη
Οδηγός ενημέρωσης

Σημείωση: Όταν κάνετε αντιγραφή των αρχείων ενημέρωσης στο όχημα

1. Η ενημέρωση του προγράμματος πλοήγησης είναι εφικτή ενόσω είναι ενεργοποιημένο το σύστημα AVN(T)
- Προσοχή: Η ενημέρωση χρησιμοποιεί την μπαταρία του οχήματος. Βεβαιωθείτε ότι η μπαταρία είναι επαρκώς φορτισμένη προτού ξεκινήσετε μια ενημέρωση

2. Το σύστημα πλοήγησης ενδέχεται να μη λειτουργεί σωστά εάν ο κινητήρας του οχήματος ήταν απενεργοποιημένος ή η φορητή συσκευή που περιέχει την ενημέρωση αφαιρέθηκε κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης
- Εάν ο κινητήρας τεθεί σε λειτουργία κατά τη διάρκεια μιας ενημέρωσης, ενδέχεται να διακοπεί προσωρινά η ισχύς του συστήματος, το οποίο μπορεί να επηρεάσει τη μεταφορά δεδομένων και την ακεραιότητα των αρχείων

3. Η ενημέρωση της πλοήγησης στο ρελαντί μπορεί να παραβιάζει το σχετικό κανονισμό κυκλοφορίας
- Βεβαιωθείτε ότι συμμορφώνεστε με τους τοπικούς κανονισμούς κυκλοφορίας πριν συνεχίσετε με την ενημέρωση

Premium-class Navigation

Standard-class Navigation

ccIC Navigation

Μεταφέρετε τη φορητή συσκευή (USB) στο όχημά σας και αρχίστε τη διαδικασία ενημέρωσης.
Οι οδηγίες παρέχονται πιο κάτω.

Επιλέξτε «Settings» στο Κύριο μενού

Επιλέξτε «General» στην οθόνη Εγκατάσταση

Επιλέξτε «Version info» στην οθόνη Γενικές ρυθμίσεις κι έπειτα το κουμπί «Update» για να προχωρήσετε με την ενημέρωση

Premium Gen6 Navigation(14.5)

Μεταφέρετε τη φορητή συσκευή (USB) στο όχημά σας και αρχίστε τη διαδικασία ενημέρωσης.
Οι οδηγίες παρέχονται πιο κάτω.

Επιλέξτε «Settings» στην οθόνη Όλα τα μενού

Επιλέξτε «General» στο Κύριο μενού

Επιλέξτε «SW Info/Update» στην οθόνη Γενικές ρυθμίσεις κι έπειτα το κουμπί «Update» για να προχωρήσετε με την ενημέρωση

Standard-class Gen5W Navigation

Μεταφέρετε τη φορητή συσκευή (USB) στο όχημά σας και αρχίστε τη διαδικασία ενημέρωσης.
Οι οδηγίες παρέχονται πιο κάτω.

Επιλέξτε «General» στο Κύριο μενού
Επιλέξτε «Version info/Update» στην οθόνη Εγκατάσταση
Επιλέξτε «Version info/Update» στην οθόνη Γενικές ρυθμίσεις κι έπειτα το κουμπί «Update» για να προχωρήσετε με την ενημέρωση