Ενημέρωση προγράμματος πλοήγησης

Η/Υ Προετοιμασία
για ενημέρωση
Η/Υ Navigation Updater
Λήψη
Η/Υ Εκκινήστε το
Navigation Updater
Η/Υ Επιλογή Πλοήγησης
&Λήψη
Όχημα Οδηγός ενημέρωσης

Σημείωση: Όταν κάνετε αντιγραφή των αρχείων ενημέρωσης στο όχημα

1. Η ενημέρωση πλοήγησης πρέπει να εκτελείται με τον κινητήρα σε λειτουργία
- Προσοχή: Η ενημέρωση χρησιμοποιεί την μπαταρία του οχήματος. Βεβαιωθείτε ότι η μπαταρία είναι επαρκώς φορτισμένη προτού ξεκινήσετε μια ενημέρωση

2. Το σύστημα πλοήγησης ενδέχεται να μη λειτουργεί σωστά εάν ο κινητήρας του οχήματος ήταν απενεργοποιημένος ή η φορητή συσκευή που περιέχει
την ενημέρωση αφαιρέθηκε κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης
- Εάν ο κινητήρας τεθεί σε λειτουργία κατά τη διάρκεια μιας ενημέρωσης, ενδέχεται να διακοπεί προσωρινά η ισχύς του συστήματος,
το οποίο μπορεί να επηρεάσει τη μεταφορά δεδομένων και την ακεραιότητα των αρχείων

3. Η ενημέρωση της πλοήγησης στο ρελαντί μπορεί να παραβιάζει το σχετικό κανονισμό κυκλοφορίας
- Βεβαιωθείτε ότι συμμορφώνεστε με τους τοπικούς κανονισμούς κυκλοφορίας πριν συνεχίσετε με την ενημέρωση