Forbereder oppdatering
Navigation Updater Last ned
Start Navigation Updater
Velg navigasjonssystem
&Last ned
Oppdatering sveiledning

Merk! Når du kopierer oppdateringsfilene til bilen

1. Navigasjonsoppdatering er mulig når AVN(T)-systemet er på
– Merk! Oppdateringen bruker strøm fra bilbatteriet Pass på at batteriet er tilstrekkelig ladet før du starter oppdateringen

2. Hvis motoren slås av eller den bærbare enheten med oppdateringen fjernes under oppdateringen, kan det hende at navigasjonssystemet ikke virker som det skal
- Hvis motoren startes under oppdateringen, kan strømtilførselen til systemet bli brutt et øyeblikk Det kan påvirke dataoverføringen og filintegriteten

3. Oppdatering av navigasjon på tomgang kan være brudd på relevante trafikkregler
- Følg lokale trafikkregler under oppdateringen

Premium-class Navigation

Standard-class Navigation

ccIC Navigation

Vennligst ta med USB minnepinnen til kjøretøyet ditt og fortsett med oppdateringsprosessen.
Instruksjoner er oppgitt nedenfor.

Velg "Setup" i hovedmenyen

Velg "General" på Oppsett-siden

Velg "Version info" på siden Generelle innstillinger og deretter "Update" for å fortsette oppdateringen

Premium Gen6 Navigation(14.5)

Vennligst ta med USB minnepinnen til kjøretøyet ditt og fortsett med oppdateringsprosessen.
Instruksjoner er oppgitt nedenfor.

Velg "Settings" på siden Alle menyer

Velg "General" i hovedmenyen

Velg "SW Info/Update" på siden Generelle innstillinger og deretter "Update" for å fortsette oppdateringen

Standard-class Gen5W Navigation

Vennligst ta med USB minnepinnen til kjøretøyet ditt og fortsett med oppdateringsprosessen.
Instruksjoner er oppgitt nedenfor.

Velg "General" i hovedmenyen
Velg "Version info/Update" på Oppsett-siden
Velg "Version info/Update" på siden Generelle innstillinger og deretter "Update" for å fortsette oppdateringen