Forbereder oppdatering
Navigation Updater Last ned
Start Navigation Updater
Velg navigasjonssystem
&Last ned
Oppdatering sveiledning

Søk etter bil-/modellnavn

 1. Angi modellnavn eller programvareversjon for din navigasjon (Du kan også søke etter ditt kjøretøy etter modellår eller bare med museklikk)
 2. Velg informasjon fra nedtrekkslisten
 3. Velg din kjøretøymodell
 4. Klikk "OK" for å se bilinformasjonen
 5. ※ Informasjonen om programvareversjonen finnes i Innstillinger > Systeminformasjon > Programvareinformasjon eller Innstillinger > Systeminformasjon > Versjonsinformasjon Kan ha mindre variasjoner avhengig av kjøretøyet

Bekreft kjøretøyet ditt

 1. Vennligst kontroller at det valgte kjøretøyet er korrekt
 2. Velg hvor oppdateringsfil(er)/data skal lagres
 3. Klikk "Bytt bil" dersom du trenger å endre kjøretøyet
 4. Klikk "Neste"

 1. Velg hvor oppdateringsfil(er)/data skal lagres
 2. Klikk på "OK" for å gå til neste trinn
 3. ※ Selv om du velger SD-kort/USB som lagringspunkt, vil filene bli midlertidig lagret på harddisken og deretter kopiert til SD-kortet/USB. Vennligst sjekk at harddisken har nok lagringskapasitet før du fortsetter med oppdateringen

 1. Mens oppdateringen pågår, vises fremdriften i prosent / som tekst
 2. Klikk på "Pause" for å stoppe oppdateringen midlertidig og på "Fortsett" for å fortsette oppdateringen

 1. Kopiere til SD-kort/USB-enhet - Kopier oppdateringsfilene som er lagret på harddisken, til et SD-kort / en USB-enhet
 2. Åpne mappe - Trykk på Åpne mappe for å åpne mappen slik at du kan kontrollere de lagrede filene
 3. Velg en annen bil - Trykk på Velg en annen bil for å gå tilbake til siden for valg av bil

  Tips når du skal kopiere oppdateringen til en bærbar enhet

  1. Lagre til USB-enhet eller SD-kort
   • Lagre filen/-e som har blitt oppdatert i hovedmappen (rot) på din mobile enhet