Navigation Update

Datamaskin Forbereder
oppdatering
Datamaskin Navigation Updater
Last ned
Datamaskin Start
Navigation Updater
Datamaskin Velg navigasjonssystem
&Last ned
Bil Oppdateringsveiledning
1. trinn Velg navigasjonssystem
Update Step Image

Søk etter bil-/modellnavn

 • 1
 • Angi modellnavn eller programvareversjon for din navigasjon (Du kan også søke etter ditt kjøretøy etter modellår eller bare med museklikk)
 • 2
 • Velg informasjon fra nedtrekkslisten
 • 3
 • Velg din kjøretøymodell
 • 4
 • Klikk "OK" for å se bilinformasjonen
 • ※ Informasjonen om programvareversjonen finnes i Innstillinger >
  Systeminformasjon > Programvareinformasjon eller
  Innstillinger > Systeminformasjon > Versjonsinformasjon
  Kan ha mindre variasjoner avhengig av kjøretøyet
Update Step Image

Bekreft kjøretøyet ditt

 • 1
 • Vennligst kontroller at det valgte kjøretøyet er korrekt
 • 2
 • Velg hvor oppdateringsfil(er)/data skal lagres
 • 3
 • Klikk "Bytt bil" dersom du trenger å endre kjøretøyet
 • 4
 • Klikk "Neste"
2. trinn Velg lagringssted
Update Step Image
 • 1
 • Velg hvor oppdateringsfil(er)/data skal lagres
 • 2
 • Klikk på "OK" for å gå til neste trinn
 • ※ Selv om du velger SD-kort/USB som lagringspunkt, vil filene
  bli midlertidig lagret på harddisken og deretter kopiert til
  SD-kortet/USB. Vennligst sjekk at harddisken har nok
  lagringskapasitet før du fortsetter med oppdateringen
3. trinn Oppdatering
Update Step Image
 • 1
 • Mens oppdateringen pågår, vises fremdriften i prosent / som tekst
 • 2
 • Klikk på "Pause" for å stoppe oppdateringen midlertidig og på "Fortsett" for å fortsette oppdateringen
4. trinn Forberede bærbar enhet
Update Step Image
 • 1
 • Kopiere til SD-kort/USB-enhet
  - Kopier oppdateringsfilene som er lagret på harddisken,
  til et SD-kort / en USB-enhet
 • 2
 • Åpne mappe
  - Trykk på Åpne mappe for å åpne
  mappen slik at du kan kontrollere de lagrede filene
 • 3
 • Velg en annen bil
  - Trykk på Velg en annen bil for
  å gå tilbake til siden for valg av bil

Tips når du skal kopiere oppdateringen til en bærbar enhet

1. Lagre til USB-enhet eller SD-kort - Lagre filen/-e som har blitt oppdatert i hovedmappen (rot)
på din mobile enhet