Type : Navigation Updater
'En formatering-/låsefeil inntreffer på en ekstern lagringsenhet'
vis du fortsetter å påtreffe en feilmelding som sier 'En formatering-/låsefeil inntreffer på en ekstern lagringsenhet', eller relatert til et SD-kort mens du bruker Navigation Updater,
kan det tilskrives lese-/skriveproblemer med en SD-kortleser. Se følgende for å finne en løsning.

  • Hvordan fikse 'En formatering-/låsefeil inntreffer på en ekstern lagringsenhet'
  1. Sjekk låseinnstillingen på SD-kortet ditt
    • Hvis en knapp på venstre side av SD-kortet er nede, er kortet låst. Er det oppe, indikerer det at kortet er ulåst
    • Etter å flytte/bekrefte at knappen er oppe, koble kortet til en PC


  2. Sjekk om et SD-kort kan formateres manuelt
  3. Start PC-en på nytt etter at SD-kortet kobles fra > Fortsett oppdatering ved å koble til en annen USB-port
Referanse: Når du fjerner et SD-kort fra PC-en bør du velge en sikker utløsningsmetode for forlenget bruk av SD-kortet.

Hvis du fortsetter å oppleve samme problem etter å ha prøvd instruksjonene over, prøv andre PC-er eller SD-kortlesere.