Type : Navigation Updater
Et popup-vindu vises for å fortelle deg at kjøretøyet ditt ikke er kvalifisert for den nyeste oppdateringen.
Hvis du ser en popup som sier at kjøretøyet ditt ikke er kvalifisert den nyeste oppdateringen når du bruker Navigation Updater, er det en melding du kan få når du først oppdaterer programmet etter at du kjøper bilen din. Du kan klikke på bekreftknappen og direkte velge en egnet kjøretøytype for bilen din i programmet for oppdateringen.

Hvis du klikker på bekreftknappen og finner at det kun avsluttet programmet, skyldes det mangel på samsvar mellom programvareversjonen lagret i programmet og den på SD-kortet. Formater derved SD-kortet manuelt, og velg kjøretøyet ditt direkte i programmet og utfør oppdateringen. Se detaljer under og prøv igjen.

Hvis problemet vedvarer, kontakt vår kundestøtte.

 • Hvordan fikse
 1. Hvordan manuelt formatere et SD-kort
  1. Dobbelklikk på 'Datamaskin' (eller 'Min datamaskin') på skrivebordet
  2. Høyreklikk på gjenkjent eksternt lagringsmedia > Klikk [Formater] i menyen
  3. Velg [FAT32] under Filsystem og [32KB] for allokeringsenhetsstørrelse > kryss av i [Hurtigformatering] før du klikker på [Start]
   I noen kjøretøytype bør du velge [exFAT] i stedet for [FAT32] for filsystem.
   For relevante kjøretøytyper, se følgende [Forskjell mellom kjørende kvalifiserte for FAT32- og exFAT-formater].
  4. Når et varselvindu vises, [Bekreft] > Melding om fullføring av formatering [Bekreft] > Formatvindu [Lukk]

 2. Åpne Navigation Updater > Velg gjeldende kjøretøy og utfør oppdatering

※  Forskjell mellom kjøretøy kvalifiserte for FAT32- og exFAT-formater
Mål
Navigation Updater formattype
Standard Gen4 FAT32
Standard Gen5 FAT32
Standard Gen5W exFAT
Økonomi
FAT32
Premium Gen2 FAT32
Premium Gen5 exFAT