Type : Oppdatering
Hvordan oppdatere et system i kjøretøyet ditt (SD-korttype)
For en navigasjonsoppdatering er det nødvendig å utføre en systemoppgradering i kjøretøyet etter nedlasting av dataene,
inkludert det nyeste kartet, via Navigation Updater fra en PC.

  • Hvordan oppdatere et system (SD-korttype)
    1. Trykk på knappen Innstillinger (eller OPPSETT).
    2. Mens skjermen berøres, dra til venstre eller øvre retning.
    3. Velg artikkelen 'Systeminfo.'
    4. Trykk på 'Oppdater'-knappen.

Platform
Meny for å sjekke versjoninfo.
Standard Gen4 Hjem > Alle menyer > Innstillinger > Systeminfo. > Programvareinfo. > Oppdater
Standard Gen5 Hjem > Alle menyer > Innstillinger > Generelt > Programvareinfo./Oppdatering > Oppdatering
Standard Gen5W
Hjem > Innstillinger > Generelt > Programvareinfo./Oppdatering > Oppdatering
Økonomi
Hjem > Alle menyer > Innstillinger > Generelt > Programvareinfo./Oppdatering > Oppdatering
Premium Gen2
Hjem > Innstillinger > Generelt > Programvareinfo./Oppdatering > Oppdatering
Premium Gen5 Hjem > Innstillinger > Programvareinfo./Oppdatering > Oppdatering

En oppdatering kan ta rundt 20 til 40 minutter, og kan variere avhengig av produkt og størrelse på oppdateringen.

Merk: Hvis du bytter gir bak eller stopper motoren under en oppdatering, kan det forhindre den normale oppdateringsprosessen.