Type : Oppdatering
En feil oppsto under formattering.
Når du stadig får en SD-kortfeil ved start av eller midt i nedlastingen av en fil/app fra Navigation Updater, kan du foreta følgende tiltak.

Hvis SD-kortfeilen inntreffer som følger, sjekk SD-kortet eller kortleseren først:
 • Symptom: Feil ved formattering av en ekstern lagringsenhet, "En feil inntraff under formattering"
 • Årsak/Tiltak
 1. Feilen inntreffer når et SD-kort ikke er tilgjengelig for lesing eller skriving.
  Sjekk først plassering av låsebryter på venstre side av SD-kortet. Hvis bryteren er i rett posisjon, sjekk om kortet er formatert på en PC.

  Hvis SD-kortet er skadet, må du bytte SD-kortet med et nytt.
  I noen tilfeller kan det være et problem med en SD-kortleser eller SD-kortspor innebygd i en PC.
  Derfor vil det være bedre å prøve med en annen SD-kortleser (eller en annen USB-port) hvis du har en, før det gjeldende SD-kortet byttes.

 2. Hvis SD-kortet er skadet, må du bytte SD-kortet med et nytt SD-kort.

※  Referanse: Når du fjerner et SD-kort fra PC-en bør du velge en sikker utløsningsmetode for forlenget bruk av SD-kortet.